NVvMT Nederlandse Vereniging van Muziektherapie

De NVvMT is de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT.
De NVvMT is er voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie. www.nvvmt.nl