Tuttitimbri – Bert van Bommel, zelfgemaakte instrumenten voor kinderen en mensen met een beperking

Aantrekkelijk en degelijk
De instrumenten zijn van hout gemaakt (berken multiplex). En daar waar het gaat om metalen geluiden zijn die weer ‘verpakt’ in hout. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan vormgeving. De instrumenten zijn behoorlijk ‘peuterbestendig’

Exploreren
Een belangrijke doelstelling is kinderen helpen bij hun niet te stuiten drang om alles in hun omgeving te onderzoeken op hun eigenschappen. De eigenschap klank speelt daarbij een belangrijke rol. Als muziek maken het ordenen van geluiden is, is het logisch dat je eerst die geluiden leert kennen. Het spelen van kinderen thuis, in de kinderopvang en op school is een continue zoektocht naar alle mogelijkheden van het spelmateriaal.

Didactische begeleiding
Omdat de bedenker van alle TUTTI TIMBRI instrumenten zelf 12 jaar werkzaam is geweest als docentenbegeleider voor het vak schoolmuziek, is het voor de hand liggend dat TUTTI TIMBRI ook voorziet in mogelijkheden op het gebied van de muziekdidactiek. Te denken valt aan eenvoudige spelsuggesties tot cursussen voor hen die verder willen komen met het vak muziek binnen hun werksituatie.

Goed voor mensen met een beperking
Inmiddels is gebleken, gezien een groeiend aantal klanten, dat er ook in de wereld van gehandicaptenzorg grote belangstelling is voor het TUTTI TIMBRI instrumentarium. Werkers in die sector zijn  steeds op zoek naar materiaal geschikt voor hun doelgroep.

Het is vooral de eenvoud van de instrumenten die hierbij een doorslaggevende rol speelt.
www.tuttitimbri.nl