Anita Samplonius, speciaal onderwijs, EMB, autisme, dementie en NAH

Anita Samplonius is sinds juni 2018 werkzaam als muziekagoog.
De afgelopen 23 jaar werkzaam bij Heliomare Onderwijs als groepsleerkracht speciaal onderwijs, waarvan 10 jaar op Zml-school de Alk en nu al weer 12 jaar op mytylschool de Ruimte. Tijdens het werken heeft zij de Master Special Educational Needs en de opleiding Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor het speciaal onderwijs gevolgd.

Muziek was voor haar altijd erg belangrijk tijdens haar lessen. De laatste 5 jaren heeft ze voor meerdere groepen de muzieklessen verzorgd. Ze heeft de HBO-studie Muziekagogie gedaan om meer expertise te krijgen op het gebied van muziek. Deze studie heeft haar handvatten gegeven om muziek in te zetten als middel om bepaalde doelen te behalen bij verschillende doelgroepen.

Met 23 jaar ervaring in het speciaal onderwijs en de 3 post-hbo opleidingen is haar expertise met verschillende doelgroepen aanzienlijk vergroot. Deze expertise en mijn passie voor dit vak vind je terug in haar praktijk. Muziek maakt mogelijk!! www.anitasamplonius.nl