Rob de Jong, koordirectie en muzikale vaardigheden, OMB

Vanaf augustus 2015 is Rob als Docent Muziek verbonden aan het Heerenlanden College in Leerdam. Wat is het een voorrecht om tieners te laten kennismaken met cultuur en muziek als communicatiemedium!
Sinds 1997 is hij docent Muzikale Vaardigheden bij de leergang Ortho-agogische Muziekbegeleiding in Alkmaar. Als gediplomeerd muziekagoog bereidt hij werkers in de zorgsector voor op hun nieuwe taak als muziektherapeut. Deze leergang werd achtereenvolgens aangeboden door het Conservatorium van Alkmaar, InHolland Alkmaar, InHolland Academy en inmiddels door stichting Muziekenz.org.
metrob.rob@gmail.com

http://www.metrobmuziek.nl/