Klankspoor, Andy Bruce- muzikaal levenspad

Andy Bruce-Dat muziek kan worden ingezet als hulpmiddel voor mensen met dementie is de laatste tijd een veel besproken onderwerp. Het luisteren naar muziek kan het identiteitsgevoel van de dementerende versterken en verhoogt zo diens kwaliteit van leven. Klankspoor wil hier een aantal dimensies aan toevoegen door gebruik te maken van specifieke geluiden, die een persoonlijke betekenis hebben voor de patiënt, in combinatie met inzichten uit de wereld van de neurowetenschappen. Andy Bruce www.klankspoor.nl