Kirsten van Os, musicus, docent en therapeut

Kirsten heeft veel gewerkt in en om kerken, was een tiental jaren cantor-organist in een actieve gemeente met kinderkoor, projectkoor, cantorij en ensembles. Daarnaast voerde ze een eigen praktijk voor pianolessen en muziektherapie in de regio Utrecht. De pianolessen waren een wekelijks ‘feestje’ voor leerling én docent. Voor leerlingen met een ‘rugzakje’ paste ze de lessen aan op het niveau van het kind. In de praktijk voor muziektherapie behandelde Kirsten voornamelijk kinderen met gedragsproblemen die o.a. een gevolg waren van autisme, pdd-nos of andere stoornissen. Ze heeft ook veel ervaring opgedaan als muziektherapeut door te werken in de palliatieve zorg; in een hospice begeleidde ze mensen in de laatste fase van hun leven middels muziek & zang. Verder is Kirsten voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor MuziekTherapie (NVvMT), ze stond aan de wieg van de oprichting van deze vereniging. Die kwam voor uit een beroepsgroep en heeft zo de stap gezet naar verdere professionalisering. De kwaliteiten op beleidsmatig en organisatorisch terrein kon Kirsten hierdoor ontwikkelen. www.thuisinmuziek.nl