DOT, belevingstheater voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking

Interactie met de deelnemers en hun zintuiglijke waarnemingen vormen de uitgangspunten van de belevingsvoorstellingen. De zintuigen, het zien, het voelen, het horen en het ruiken worden geprikkeld Het lichaamsgebonden deel van ervaringsordening, de zintuiglijke beleving en de muziek spelen in de activiteiten een belangrijke rol. Met de muziek, die speciaal voor deze voorstellingen geschreven is en o.a. de stemklanken van de spelers wordt een wonderlijke wereld gecreëerd waarin DOT met de deelnemers tot een interactief samenspel komt.
Deze belevingsactiviteiten worden door theater met elkaar verweven tot belevingstheater.
Voordat de voorstelling begint maken we persoonlijk kennis met de deelnemers. www.dotbelevingstheater.nl