De Klankbron, stembevrijding en Speciaal Onderwijs

Miranda Driessen is afgestudeerd als Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar aan het Conservatorium van Maastricht en volgde de opleiding tot Stembevrijder bij Jan Kortie in Amsterdam. Tevens volgde zij de cursus Muziek Speciaal bij Marianne Wiersema. Zij werkt inmiddels ruim 15 jaar als vakleerkracht muziek in het Speciaal Onderwijs en werkte mee aan de bundel ‘He doe je mee’ met lesideeen voor het Speciaal Onderwijs. Inmiddels heeft zij een praktijk De Klankbron waar zij o.a. muzieklessen aanbiedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.
www.deklankbron.nl