Studiedag 2012, verslag Workshop Muziek op schoot

Door: Jose Retra.
Verslag door: Tineke van der Leer.

Muziek met jonge kinderen van 4 maanden tot 4 jaar

Dr. Jose Retra is aan de Universiteit van Exeter (UK) gepromoveerd op het onderwerp Muzikale Bewegingsrepresentatie in het Muzikale Leerproces van kinderen in de leeftijd van 18 tot 36 maanden. Als onderzoekster en docent Muziek met Jonge Kinderen is zij verbonden aan het Voorschoolse Muziek Educatiecentrum te Amsterdam. Zij geeft lezingen en praktische workshops over muziekeducatie in de voorschoolse leeftijd aan uiteenlopende doelgroepen. Muziek zet in beweging, muziek beroert, muziek zorgt dat je erbij hoort, muziek stimuleert, muziek motiveert. Jonge kinderen genieten van muziek en laten dit bijna altijd zien door mee te bewegen wanneer ze muziek horen.

Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met het zingen van liedjes en het uitproberen van muzikale activiteiten voor jonge kinderen. Jose geeft inspirerend leiding aan de activiteiten. Als deelnemers krijgen we de ruimte om ons in te leven in het jonge kind en om te ervaren wat muziek met ons doet. We worden letterlijk en figuurlijk door de muziek in beweging gezet en krijgen ideeën aangereikt over waarom en hoe we muziek kunnen inzetten op onze eigen werkplek. Over die werkplekken is geen uitwisseling, wat ik op zich jammer vind. De andere kant daarvan is dat de tijd in de workshop optimaal gebruikt wordt om activiteiten uit te voeren en daarna samen te bespreken. Ter illustratie worden een aantal korte video’s van jonge kinderen en muziek getoond.

Bij de eerste activiteit zitten de deelnemers om een blauw kleed op de grond, spelen met badeendjes en zingen een traditioneel liedje met tekstvariaties(alle eendjes…). In interactie met de deelnemers legt Jose de verbinding met de theoretische onderbouwing van de activiteit: de meesten kennen het liedje en iedereen kan dus direct meedoen, voor buitenlandse ouders geeft het mogelijkheid om de 3cultuur in te stappen, door het spelen met de eendjes wordt contact gemaakt. Het materiaal wordt gebruikt om ongedwongen tot zingen te komen.

Vervolgens bewegen we op het bekende ‘ozewiezewoze’. Het ritme en de enthousiaste leidingstimuleert om te draaien, te springen en samen te dansen. Ook de derde activiteit (klappen in je handen, klappen op je knie, klappen met een ander en ik weet wel wie) nodigt uit tot bewegen. Het stimuleert zowel de motorische vaardigheid, het maatgevoel en de kinestesie als het contact maken met anderen.

Daarna lopen we in een kring met het liedje ‘voetje voor voetje’. Het lied motiveert om te lopen, te stoppen, naar voren en naar achteren te stappen. Het geeft structuur en vraagt om te anticiperen. Het bevordert de synchronisatie; je doet iets samen.

Daarna volgen nog de liedjes ‘schuitje varen’, tsjinge tsjange tsjoke’, ’lala mwana’, ringelingelarie’ met bijpassende muziekactiviteiten. De beleving van elke activiteit onderbouwt de stelling dat muziek verbindt, in beweging zet en motiveert. Jose geeft aan hoe belangrijk het is om als muziekwerker aan te sluiten bij de belevingswereld en de (muzikale) ontwikkelingsfase van het jonge kind. Als tekst, beweging en muziek overeen komen dan kan het kind de muziek begrijpen en zich ermee verbonden voelen. Dan kan het kinderen in beweging brengen en motiveren. Muziek voldoet daarmee aan een basale levensbehoefte, waarmee het thema van deze studie dag wordt bevestigd.

De liedjes staan op een CD met daarbij kaarten met suggesties voor muzikale activiteiten. Naast de spelbeschrijvingen worden ook mogelijke doelen van de activiteiten beschreven, zowel muzikale- als ontwikkelingsdoelen. Bestellen kan bij www.zingendoemaarmee.nl. Ik vind zowel de muziek als de uitvoering van de kaarten mooi vormgegeven en goed bruikbaar in de praktijk.