Studiedag 2011, verslag Workshop Canon in D

Door: Joost Doodeman
Verslag: Tineke v/d Leer

Dit was een workshop muzikaal improviseren aan de hand van het akkoordenschema van Johann Pachelbell. Het is de enige canon die Pachelbell geschreven heeft. Het stuk werd geschreven rond 1860 tijdens de Barok als een kamermuziekstuk voor drie violen en basso continuo, maar is heden ten dage voor veel muziekinstrumenten getranscribeerd. Bekend door de opbouw in akkoorden, is het stuk verwoorden tot één van de populairste klassieke muziekstukken. Maar ook in onze tijd wordt het veelvuldig gebruikt, wel of niet getransponeerd. De deelnemers kregen een lange lijst met voorbeelden (zie wikipedia). Iedereen had bij die lijst wel een ‘o ja natuurlijk…’ ervaring.

We hebben in de workshop onze eigen invulling en beleving gegeven aan dit schema. Binnen de structuur van het akkoordenschema (meest gespeeld op de gitaren) werd ergeimproviseerd in ritme, melodie en tekst. Aanvankelijk met enige schroom, maar al snel voelde men de ruimte om te experimenteren. Een van de deelnemers gaf aan dat zij behoefte had aan een dirigent. Dit werd door meerderen beaamd. Blijkbaar hebben wij mensen toch behoefte aan leiding?! De workshopleider ging positief in op de vraag en legde de verantwoordelijkheid voor het leveren van een dirigent bij de groep. Even stilte en weer wat schroom…. Door gewoon te doen bleek de rol van dirigent een hele aantrekkelijke te zijn! Zo wisselden de rollen, ook qua verschillende improvisatiemogelijkheden (ritme, tekst, melodie, akkoorden).

Een ervaring rijker in het improviseren met muziek. Ik heb er ontzettend van genoten! Het gaf me een gevoel van vrijheid en ontspannen bezig zijn. Het schema gaf voor mij voldoende structuur en een kader om me prettig bij te voelen. Ik vond het verrassend hoe muziek de groep met elkaar kon verbinden (we kenden elkaar verder niet). En nu gaan we als ervaringsdeskundigen aan de slag in de praktijk: let op cliënten, we gaan improviseren met Pachelbell!

Voor degenen die er niet bij waren: het schema is als volgt: C G Am Em F C F G :II C. Eindigt op de dominant en gaat daarom steeds door. Om te stoppen eindigen op de grondtoon, als volgt aangepast: C G Am Em F C G7 C :II C.