Studiedag 2010, “Akkoord”

studiedag2010Het dagelijks leven is gelijk aan muziek maken. In het samenspel met anderen wil men graag zijn eigen toon laten horen, maar ook luisteren naar de ander, naar een andere toon en vervolgens afstemming zoeken. Men spreekt van een harmonieus bestaan, als het samenspel vloeiend is en er genoeg oor is voor de ander. Als meerdere mensen samengaan leidt dit tot een akkoord. Men sluit een akkoord. Men kan dit vergelijken met een samenklank die voor het muzikale oor samensmelt tot een gestalte. Als je daarentegen niet goed gestemd bent zal dit samengaan met anderen zelfs kunnen leiden tot een dissonant. Muziek is leven en van deze ‘overeenkomst’, deze (af)stemming maken wij, als muziekwerkers dagelijks gebruik. Ook onderling, zullen we naar elkaar moeten luisteren. Naar nieuwe klanken in de vorm van nieuwe ontwikkelingen.