Studiedag 2008, “Fingerspitzengefühl”

studiedag2008Het mag duidelijk zijn dat muziek als medium zorgvuldig moet worden toegepast. Wat wij nodig hebben in ons werk, is een flinke dosis Fingerspitzen-gefühl! Letterlijk betekent dit: een scherp gevoel voor passend optreden of gedrag . Ook nog wel eens intuïtie genoemd…
Maar de vraag is: hoe kom je tot dit Fingerspitzengefühl? Kun je dit aanleren? Hoe bepaal je een goede muziekkeuze, een juiste timing, een goede dosering van de muziek?? Hoe kun je iemand “aanraken” met muziek??