Yolanda Hulscher

Secretaris van de stichting muziekenz.org. Tevens gastdocent in het vak profileren en muzikale werk- en spelvormen. Auteur van het handboek muziekagogie “Werken in de muziek met het hart, de handen en het hoofd”

Yolanda HulscherOorspronkelijk ben ik opgeleidt in 1986 tot ziekenverzorgende en aansluitend als clientbegeleider in de zorg voor mensen met een beperking. Na het behalen van mijn OMB diploma werk sinds 2000 als muziekagoog op diverse Dagcentra voor een grote instelling in de regio Noord Holland Noord.

Mijn werkveld is breed, ik werk met clienten met een verstandelijke beperking op alle niveaus en met clienten met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) waarbij ik samen met een logopedist de SMTA aanbiedt (SpraakMuziekTherapie voor clienten met een Afasie en/of verbale apraxie) Onlangs heb ik een muziekgroep afasie in het leven geroepen en zijn we bezig met de oprichting van een Afasiecentrum. Daarnaast begeleid ik een MuziekTheatergroep(VG), die jaarlijks voorstellingen maakt voor peuters en kleuters en werk ik individueel met vastgelopen clienten.

Omdat ik veelal solistisch werk en een verscheidenheid aan client-groepen tref binnen mijn werk, vind ik het belangrijk om ervaringen te delen. Steeds te blijven leren van elkaar, af te stemmen en te vernieuwen. Door de Stichting Muziekenz.org hoop ik dat we elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en beter kennis kunnen uitwisselen.