Werken in de muziek, Yolanda Hulscher

Werken in de muziek“Werken in de Muziek” door Yolanda Hulscher. Het boek gaat in op de beroepsuitoefening van muziekwerkers in de zorg. Er worden begrippen uitgelegd en randvoorwaarden genoemd die nodig zijn voor een optimale beroepsuitoefening.
Het is te bestellen op: www.gigaboek.nl
Kosten: € 17,50 (exclusief verzendkosten)