Eigen-wijs / deel Liedbundel voor het basisonderwijs, F.Haverkort en R. van der Lei

Eigen-wijs / deel Liedbundel voor het basisonderwijs (eerste/oude versie)
Auteur: F.Haverkort en R. van der Lei

eigenwijsliedbundel2Eigen-wijs is een liedbundel voor kinderen van 4 – 12 jaar. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van het basisonderwijs. Ruim de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren. In de bundel staan traditionele en eigentijdse liederen en liederen in verschillende talen en uit verschillende culturen. Ook zijn er liederen met verschillende functies opgenomen: liederen over seizoenen en feesten, liederen die kunnen worden gebruikt in het onderwijs in de Engelse taal en verschillende speel- en dansliederen. Een deel van de liederen is thematisch geordend. Voor de kleuters wordt extra aandacht geschonken aan muziek en beweging en het gebruik van materiaal.Boven de liederen staan akkoordsymbolen genoteerd om het de gebruiker gemakkelijk te maken als hij liederen wil begeleiden.

Alle liederen en diverse meezingversies zijn ook te downloaden via www.meestersinmuziek.nl en in een digitale versie bedoeld voor het onderwijs/via een abonnement. Ook is er een versie voor kleuters; het boek-de kleuterwijs.