Bimmen

bimmenIn de afgelopen jaren is ‘bimmen’ een begrip geworden in het werkveld van professionals in de zorg en het onderwijs aan kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige – of een meervoudige beperking maar ook ouders zijn enthousiast! Deze enthousiaste reacties gaven mij de inspiratie om een tweede boek te schrijven. Hierin vind je mijn visie op en hoofddoelen van de bim-werkwijze en ga ik dieper in op bewustwording, communicatie en muziekbeleving. Ook krijg je een handvat om planmatig en ontwikkelingsgericht met bim te werken.
Daarnaast heb ik 12 nieuwe bim-activiteiten gemaakt die achterin dit boek te vinden zijn. Variatie in materialen en in muziekstijl zorgen weer voor een bijzondere muziekbeleving.
Het boek is te koop voor iedereen die de bim-basiscursus gevolgd heeft à € 29,50 vraag@bim-werkwijze.info