Terug naar Homepage

Doelstelling

De stichting Muziekenz.org stelt zich ten doel de therapeutische waarde van muziek voor de mens te promoten en de toepassing hiervan te bevorderen. De stichting is in het leven geroepen om als platform te dienen voor muziekwerkers: collega’s, studenten en professionals van alle niveaus, die op zoek zijn naar kennis, begeleiding, contacten, innovatie en inspiratie. Bovendien wil de stichting de grote waarde van muziek, in het bijzonder voor mensen met een beperking, uitdragen bij instellingen en beleidsmakers in onderwijs, zorg en hulpverlening.