Categorie: Thema’s van eerdere Studiedagen

Studiedag 2015 “Als het gaat om luisteren…..”

studiedag2015Muziek werkt, maar werkt ook alleen als er geluisterd wordt. Hoe zorgen we dat het luisterrijke aanbod ook bij de mens komt? Moderne middelen zoals iPod, koptelefoons, maar ook de oude radio staat ons ten dienste. Als muziekwerkers zijn we steeds meer intermediair en bemiddelen we tussen vraag en aanbod. Maar wat is de vraag? Rust en ontspanning, nostalgie of swingend de dag door. We moeten goed luisteren naar de mens achter het oor. En anderen, begeleiders leren luisteren naar die behoeften door middel van coaching. Klanken ontlokken aan eenvoudig speelbare instrumenten. Het samen vinden van het juiste klankspoor dat loopt van couveuse tot het graf.


Een programma met o.a.:

belevingsradio, neonatologie en muziek, Music for Life, coaching, toepassing van nieuwe muziekinstrumenten, muziek en logopedie, contact via Klankspoor, de kunst van het luisteren…..

Lees verder

Studiedag 2013, “In Vervoering”

studiedag2013Muziek heeft effect, daarom gebruiken we het als middel in zorg en onderwijs. Er zijn onderzoeken gedaan en boeken vol geschreven. We kunnen steeds meer en gaan het bewuster toepassen. Maar over het belangrijkste dat muziek teweegbrengt weten we nog weinig. Zonder dat mist de muziek zijn kracht. Dat effect heet ‘vervoering’. Variërend van verwondering tot geluksbeleving, ontroering en in sommige gevallen tot extase. Laten we het daar eens over hebben, en het beleven in een studie van een dag.

Lees verder

Studiedag 2012, “van Wiegelied tot zwanenzang”

studiedag2012Muziek als basale levensbehoefte
Stel dat er in ons leven geen muziek meer zit, de toon niet gezet wordt, de harmonie ons niet meer verbindt. Wie speelt dan nog de eerste viool, wie roert dan nog de trom, waar kunnen we nog naar fluiten? Met veel noten op de zang val je niet eens meer uit de toon en met het hoogste lied kun je niet eens een toontje lager zingen. Het oude liedje zal steeds de boventoon voeren, alleen klinkt het niet meer als muziek in de oren. Want als de muziek met stille trom is vertrokken blijft het liedje van verlangen over, waarvan we de melodie niet eens meer kennen….Is er dan een leven denkbaar zonder muziek? We zouden er van de wijs door geraken…

Lees verder

Studiedag 2011, “Muziek: Functie of emotie ?”

studiedag2011Eerst was er muziek, die vorm gaf aan emotie. Toen ontdekten we muziek als middel tot contact. Contact met hen die het woord missen, die niet kunnen bewegen, of zelfs niet kunnen praten. We begrijpen dat muziek haar werk doet met emotie en gebruiken het. Later ontdekten we dat er met muziek nog meer kan. Bewegingen worden mogelijk, woorden, worden zingend hoorbaar, herinneringen komen terug en leveren soms een bijdrage aan het herstellen van hersenfuncties. De werking van muziek als functie, de functionele toepassing van muziek krijgt waardering in het werkveld. Het is meetbaar, functioneel en bestaat uit onderbouwde methodieken. Dit past goed in het huidige resultaatdenken. Begrijpt men nu wat wij reeds lang wisten: namelijk dat muziek haar werk doet? Kun je dan emoties functioneel verklaren? Is emotie meetbaar? Of kan muziek zelfs zonder emotie?

Lees verder

Studiedag 2010, “Akkoord”

studiedag2010Het dagelijks leven is gelijk aan muziek maken. In het samenspel met anderen wil men graag zijn eigen toon laten horen, maar ook luisteren naar de ander, naar een andere toon en vervolgens afstemming zoeken. Men spreekt van een harmonieus bestaan, als het samenspel vloeiend is en er genoeg oor is voor de ander. Als meerdere mensen samengaan leidt dit tot een akkoord. Men sluit een akkoord. Men kan dit vergelijken met een samenklank die voor het muzikale oor samensmelt tot een gestalte. Als je daarentegen niet goed gestemd bent zal dit samengaan met anderen zelfs kunnen leiden tot een dissonant. Muziek is leven en van deze ‘overeenkomst’, deze (af)stemming maken wij, als muziekwerkers dagelijks gebruik. Ook onderling, zullen we naar elkaar moeten luisteren. Naar nieuwe klanken in de vorm van nieuwe ontwikkelingen.

Studiedag 2009, “De muziekmakelaar”

Naast het klassieke beeld van de muziekwerker in een besloten ruimte met cliënten, is de muziekwerker van nu er één die ook de omgeving van de cliënt aanpakt. Niet alleen het geluidsmilieu, maar tevens de sociale omgeving. Als het ware een muziekmakelaar.
Deze muziekmakelaar moet kunnen netwerken, adviseren en doorverwijzen.
Wat wij daarbij nodig hebben in ons werk, is een hoop kennis van middelen en mogelijkheden op het gebied van geluidstechniek, akoestiek, geluidsdragers en wat de moderne techniek ons kan betekenen. Dus meer dan alleen klankstaven en langspeelplaten met klassieke muziek.studiedag2009

Studiedag 2008, “Fingerspitzengefühl”

studiedag2008Het mag duidelijk zijn dat muziek als medium zorgvuldig moet worden toegepast. Wat wij nodig hebben in ons werk, is een flinke dosis Fingerspitzen-gefühl! Letterlijk betekent dit: een scherp gevoel voor passend optreden of gedrag . Ook nog wel eens intuïtie genoemd…
Maar de vraag is: hoe kom je tot dit Fingerspitzengefühl? Kun je dit aanleren? Hoe bepaal je een goede muziekkeuze, een juiste timing, een goede dosering van de muziek?? Hoe kun je iemand “aanraken” met muziek??

Studiedag 2007, “Variété van de muzikale toepassing”

Muziek is een geweldig medium. Ook therapeutisch. Zij beweegt, ontroert, stimuleert en brengt tot rust. De vorm waarin zij klinkt is verscheiden en elke keer weer verrassend. De vorm moet ook passen bij het doel. Dat vraagt om creativiteit. Deze studiedag wil aandacht besteden aan die vormgeving, die het effect van muziek nog meer verhogen! En aan het maken van de muzikale vertaalslag naar je eigen doelgroep. Het werken aan de juiste toepassing!

Studiedag 2006, “AanTonen”

Deze studiedag wil stilstaan bij aantonende muziekwerkers. Muziekwerkers die bewust bezig zijn met aantonen van het effect van muziek. Wat zijn succesvolle strategieën? Waar werken de muziekpioniers in de gezondheidszorg? Wat hebben zij ontdekt? Hoe kan de muziekwerker verbindingen leggen? Welke financiering is mogelijk?