Category: Standaard workshops/modules

Muzikaal bad

MuzikaalBadHet muzikaal bad is een klankbeleving (onderdompeling) waarbij enkelvoudige klanken worden aangeboden aan het individu of aan groep. De eenvoud van klanken, de intentie van de tonen en het mogen uitklinken ervan, afgewisseld met stilte momenten, leveren bijzondere intense en ontroerende ervaringen op voor hen die het ondergaan.De cursus zal bestaan uit het aanleren van de visie, de methode, het gebruik van klanken en de praktische uitvoering. Deze methodiek is heel goed toe te passen op de EMB (ernstig meervoudig beperkt) client, maar is ook zeker geschikt voor andere doelgroepen.

De module Muzikaal bad wordt gegeven door Remi Adriaansz en is door de SRVB geaccrediteerd voor 2 punten.

Muziek speciaal

De kracht van muziek is groot.
Muziek ontspant, laat je alles even vergeten, en geeft dus ruimte. Muziek werkt helend, prikkelt, zet aan tot beweging. Tot groei! Dat alles maakt muziek onmisbaar. Zeker in het speciaal onderwijs.

Bijna 15 jaar heeft Marianne Wiersema zich met hart en ziel ingezet om deze boodschap uit te dragen. Als motor van Muziek Speciaal heeft zij veel gedaan om deze missie handen en voeten te geven. Ze inspireerde velen, timmerde flink aan de weg, en ontwikkelde samen met anderen bijzondere lesmaterialen. Na lang wikken en wegen heeft ze nu besloten het roer uit handen te geven.

Vanaf 1 september 2011 gaat Muziek Speciaal verder onder de paraplu van de Stichting Muziekenz.org. Deze Stichting (recent ontstaan vanuit de OMB-leergang in Alkmaar) heeft dezelfde visie en missie, en ontplooit vergelijkbare activiteiten, maar dan voornamelijk voor muziekwerkers in de zorg. Vanaf september zal zij echter nadrukkelijk ook de belangen van het speciaal onderwijs behartigen.