Muzikaal bad

MuzikaalBadHet muzikaal bad is een klankbeleving (onderdompeling) waarbij enkelvoudige klanken worden aangeboden aan het individu of aan groep. De eenvoud van klanken, de intentie van de tonen en het mogen uitklinken ervan, afgewisseld met stilte momenten, leveren bijzondere intense en ontroerende ervaringen op voor hen die het ondergaan.De cursus zal bestaan uit het aanleren van de visie, de methode, het gebruik van klanken en de praktische uitvoering. Deze methodiek is heel goed toe te passen op de EMB (ernstig meervoudig beperkt) client, maar is ook zeker geschikt voor andere doelgroepen.

De module Muzikaal bad wordt gegeven door Remi Adriaansz en is door de SRVB geaccrediteerd voor 2 punten.