Senso Motorische Integratie

Muziek via alle zintuigen.

Senso Motorische IntegratieIn deze module wordt ingegaan op de zeven verschillende zintuigen die in het lichaam samenwerken. Tast, smaak, reuk, gehoor, zicht, evenwicht en de dieptezintuigen ontwikkelen vaak trager of zelfs anders bij deelnemers met een stoornis binnen het a
utistisch spectrum. Deze diepdoordringende ontwikkelingsstoornis kan veel problemen met zich meebrengen. Michiel probeert in kaart te brengen in welke verschillende zintuigsystemen het probleem plaatsvind. Vervolgens bedenkt hij hoe hiermee om gegaan kan worden om het ontwikkelen van dat bepaalde zintuigsysteem op gang te helpen, zodat het kan samenwerken met de andere zintuigen.

Michiel Eeltink heeft de opleiding OMB gedaan en werkt sinds 2000 als muziekleerkracht en OMB-er in et ZML-onderwijs. In zijn scriptie (In zeven sloten tegelijk) kunt u lezen hoe hij te werk is gegaan in zijn praktijk met behulp van een theorie uit de fysiotherapie: Senso-Motorische Integratie. De module is praktisch ingevuld en laat de deelnemers aan de praktijk ondervinden hoe muziek zijn werk doet om zijn vaak moeilijk communicerende doelgroep tot ontwikkeling te laten komen en contact te laten maken.

Er wordt van de student verwacht dat hij of zij zelf met deze doelgroep en de opdrachten uit de module aan het werk gaat in de praktijk.

Er is een minimum van 6 deelnemers gesteld en een maximum van 15 deelnemers.

De module Sensomotorische integratie is positief  beoordeeld  en geaccrediteerd door de SRVB voor 1 punt per dagdeel (dagdeel = 4uur).