Cursus bim (beleven in muziek)

door: Patrick Meuldijk

BIM-WERKWIJZE

‘bim’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen.

Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is – zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam – direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

patrick-meuldijkPatrick Meuldijk is vakleraar muziek in het speciaal onderwijs en theatermaker van DOT Belevingstheater.
Hij heeft zich gespecialiseerd in muziekactiviteiten en theater met ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. In de loop van de jaren is de bim-werkwijze ontstaan. Hierin is de fysieke beleving van muziek door aanraking het uitgangspunt. Het theoretische kader van de bim-werkwijze vindt zijn basis in de ‘Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en de ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens. Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs.

CURSUS

Om te leren werken met de bim-werkwijze volg je de bim-basiscursus. Hier leer je de achtergrond en een eerste aanzet om met een aantal bim-activiteiten op je werkplek aan de slag te gaan. Het vervolg op de bim-basiscursus is de trainings- en verdiepingsdag. Hier worden de andere bim-activiteiten getraind en is er tijd om vragen uit de praktijk over het ´bimmen´ te stellen. Deze kan alleen gevolgd worden als je de bim-basiscursus gedaan hebt.

 

  1. bim-basiscursus
    Een praktische cursus met muziekactiviteiten die aansluiten op de theorie van Ervaringsordening en van Basale Stimulatie. Je ervaart zelf een aantal muziekactiviteiten die ontwikkeld zijn voor meervoudig beperkte – en ernstig meervoudig beperkte mensen. Tijdens de cursus ga je hiermee ook zelf aan de slag zodat je ervaring op doet met het werken met de bim-werkwijze.
  2. Trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze
    In de afgelopen jaren zijn de muziekactiviteiten met de bim-werkwijze door professionals in de zorg, het onderwijs en in de thuissituatie enthousiast ontvangen. Na een periode met de bim-werkwijze gewerkt te hebben geven cursisten aan dat ze behoefte hebben aan een training van alle bim-activiteiten. Op de trainingsdag bim-werkwijze komen alle bim-activiteiten uit het lesboek aan bod. Ook is er tijd om vragen uit de praktijk te stellen zodat deze training ook een verdiepingsdag voor het werken met de bim-werkwijze wordt.

Heb je vragen over bim of wil je graag meer te weten komen over muziekactiviteiten en mensen met EMB?
Je kunt me altijd mailen of bellen.

bim-werkwijze
Patrick Meuldijk(grondlegger en trainer van de bim-werkwijze)

Gripvelden 4
4707 ZD
Roosendaal
Nederland

T. +31(0)6 1218 3332
M. vraag@bim-werkwijze.info
I. www.bim-werkwijze.info