Berichten van deze auteur

Methodisch werken – Handboek muziektherapie, H Smeijsters

Methodisch werken – Handboek muziektherapie 
Auteur: H Smeijsters

methodisch werkenDit boek geeft een uitgebreid en deskundig overzicht wat in Nederland op het gebied van de muziektherapie bestaat. Specialisten behandelen verschillende methoden, te gebruiken voor verschillende cliënten/doelgroepen. De inhoud handelt over muziektherapie in de kinderpsychiatrie, in het kinderdagverblijf, voor verstandelijk gehandicapten en bij de revalidatie, muziektherapie bij dove kinderen. Verder geven enkele artikelen informatie over de methode, de indicaties, de doelstellingen en de technieken van muziektherapie en het onderzoek t.b.v. een meer wetenschappelijke benadering. Het boek voorziet in een behoefte voor hen, die muziek als middel gebruiken in de hulpverlening, als om hulpverleners kennis te geven van de uitingsvormen van deze therapeutische methode, die een helende en genezende werking heeft. Een goed literatuuroverzicht completeert dit uitstekende boek.Sinds de verschijning van de eerste editie van het Handboek muziektherapie in 1995 hebben de ontwikkelingen op dit vakgebied elkaar in hoog tempo opgevolgd. Zowel nationaal als internationaal zijn er veel nieuwe praktische en theoretische inzichten ontstaan. Dat heeft geleid tot deze geheel vernieuwde editie van het Handboek muziektherapie.
Verscheidene muziektherapeuten, ieder met een specialisatie op het gebied van een bepaalde stoornis of binnen een bepaald werkveld, hebben aan het boek meegewerkt. Deze gebundelde kennis zorgt ervoor dat het Handboek muziektherapie een goed overzicht van theorie, praktijken onderzoek biedt.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel I bevat het model van indicatiestelling, gaat in op verschillende vormen van onderzoek en multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en geeft een overzicht van theoretische modellen. Deel II heeft betrekking op de methodische kant van de indicatiestelling en bevat hoofdstukken over onder meer receptieve en actieve muziektherapie, doelen en werkvormen. Deel III, ten slotte, vormt de kern van het boek. De eerder behandelde theorie wordt hierin op de praktijk afgestemd. Aan de hand van cases die zijn ontleend aan de eigen praktijk van de auteurs, wordt telkens één stoornis, probleemgebied of werkveld centraal gesteld.
Door de koppeling van een gedegen theoretisch kader en instructieve praktijkvoorbeelden is het Handboek muziektherapie onmisbaar als basisboek voor studenten die een opleiding tot muziektherapeut volgen. Daarnaast is het boek bijzonder goed bruikbaar als naslagwerk voor hen die reeds als muziektherapeut werkzaam zijn.
Bij dit boek hoort een cd met muziekfragmenten.

Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten, John Roeden & Fredrike Bannink

Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten studieboek
Auteur: John Roeden & Fredrike Bannink

oplossingsgericht werkenOplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen en niet op problemen, schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor humor en luchtigheid tijdens de gesprekken.
Onze positieve ervaringen met oplossingsgericht werken vormden de aanleiding om deze methodiek te introduceren in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg en om dit boek te schrijven. Dit handboek is een uitnodiging aan iedereen die in de dagelijkse praktijk werkt met cliënten met een lichte verstandelijke beperking om oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Come, follow me / Canonbundel voor onderwijs, koren en verenigingen, Jan Kruimink

Come, follow me/Canonbundel voor onderwijs, koren en verenigingen praktijkboek
Auteur: Jan Kruimink

come follow meEen bundel met ongeveer 250 canons waaronder een aantal quodlibets.
De canons zijn ingedeeld in de niveaugroepen A, B en C, oplopend van eenvoudig tot moeilijk. SMV www.muzikalevorming.nl

 

In de bundel Come, follow me! vindt u:

 • traditionele canons
 • jazzcanons
 • canonische spreekteksten
 • canons in verschillende talen
 • canons van bekende en minder bekende componisten
 • een aantal quodlibets

Eigen-wijs / deel Liedbundel voor het basisonderwijs, F.Haverkort en R. van der Lei

Eigen-wijs / deel Liedbundel voor het basisonderwijs (eerste/oude versie)
Auteur: F.Haverkort en R. van der Lei

eigenwijsliedbundel2Eigen-wijs is een liedbundel voor kinderen van 4 – 12 jaar. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van het basisonderwijs. Ruim de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren. In de bundel staan traditionele en eigentijdse liederen en liederen in verschillende talen en uit verschillende culturen. Ook zijn er liederen met verschillende functies opgenomen: liederen over seizoenen en feesten, liederen die kunnen worden gebruikt in het onderwijs in de Engelse taal en verschillende speel- en dansliederen. Een deel van de liederen is thematisch geordend. Voor de kleuters wordt extra aandacht geschonken aan muziek en beweging en het gebruik van materiaal.Boven de liederen staan akkoordsymbolen genoteerd om het de gebruiker gemakkelijk te maken als hij liederen wil begeleiden.

Alle liederen en diverse meezingversies zijn ook te downloaden via www.meestersinmuziek.nl en in een digitale versie bedoeld voor het onderwijs/via een abonnement. Ook is er een versie voor kleuters; het boek-de kleuterwijs.

Eigen-wijs, liedbundel voor het basisonderwijs, F.Haverkort

Eigen-wijs, liedbundel voor het basisonderwijs
Auteur: F.Haverkort

Inclusief cd-rom!
ISBN 9 789080 497160
Tweede versie

 • eigenwijsliedbundelLiedbundel met 251 liedjes voor alle groepen van de basisschool
 • Voorzien van vele aanleertips en lestips
 • Met vrolijke tekeningen in full color
 • Alle opnames van liederen op cdrom ingesloten (eerste couplet en refrein)
 • Prijs boek: € 39,50 (alternatief = oude versie €29,50 BOL.com of marktplaats)

 

Geef me de 5, Colette de Bruin-Wanrooy

Geef me de 5
Auteur: Colette de Bruin-Wanrooy

Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op de vraag: hoe om te gaan met CASS.geefmede5

CASS staat voor de persoon met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) ongeacht leeftijd, geslacht of intelligentie èn voor iedereen die duidelijkheid nodig heeft.

Het denken en het gedrag van CASS zijn het gevolg van zijn gefragmenteerd waarnemen. Hierdoor ontbreekt samenhang voor CASS waardoor hij veel onduidelijkheid ervaart en onzeker wordt met paniek, angst en ongewenst gedrag als gevolg.

Boos worden en het ongewenste gedrag bestraffen heeft geen zin. Het is wel belangrijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Wat is niet duidelijk? Wat wil CASS zeggen? Welke hulpvraag kan CASS nog niet verwoorden? Welke samenhang mist hij? Als CASS duidelijkheid wordt geboden, verdwijnt zijn ongewenste gedrag.

Geef me de 5 biedt praktische handvatten om ‘Duidelijk op de 5’ te zijn. Met behulp van de bekende puzzel van 5: WIE, WAT, HOE, WAAR en WANNEER kan, op iedere CASS afgestemd, duidelijkheid gecreëerd worden. Deze duidelijkheid wordt gegeneraliseerd om samenhang aan te brengen naar andere situaties en ondertiteld, om woorden te geven aan CASS zijn eigen ‘ik’, anderen en de omgeving. Indien wenselijk wordt ook de waarom uitgelegd om CASS meer inzicht te geven en zijn motivatie te bevorderen.

Geef me de 5 is uniek in zijn praktische handvatten die concreet zijn en tegelijkertijd op maat te maken voor elke CASS. In de benadering naar CASS toe is zijn ASS als uitgangspunt nemen, en daarmee als oorzaak voor zijn (probleem-) gedrag, niet eerder op deze manier omschreven en praktisch uitgewerkt. Tenslotte is Geef me de 5 onderscheidend van andere methodieken omdat de basishouding, verweven in de methodiek en essentieel voor het effectief inzetten, uitgewerkt is.

www.geefmede5.nl

Muziekminuutjes

Eerste project van reeks Muziek Speciaal: Muziekminuutjes

muziekminuutjesspiraal60 vierkante, mooie en kleurrijk geïllustreerde kaarten in spiraalband (wire-o) met eenvoudige, korte muzikale activiteiten als tussendoortjes in de groep (alles in een betekenisvolle context), of voor aan het eind van de schooldag.

of

muziekminuutjeskistjeHouten kistje met mini-speeldoosje en 60 vierkante, mooie en kleurrijk geïllustreerde losse kaarten met eenvoudige, korte muzikale activiteiten als tussendoortjes in de groep (alles in een betekenisvolle context), of voor aan het eind van de schooldag.

Voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw (t/m ca. 10 jaar) van het Speciaal Onderwijs, maar ook voor de onderbouw van het regulier Basisonderwijs zeer geschikt! Ook een prima ondersteuning voor groepsleerkrachten die “a-muzikaal” denken te zijn.

Medewerkers: Marion Hakemulder, Merlijne de Jong, Wim Rooth,
Corsari Schwartz, Lies Witvliet.
Van dit boek zijn 2 versies verkrijgbaar, 1 met wire-o/spiraalbandje en 1 met een speciaal kistje !
Klik hier om het boek te bestellen.

Hé, doe je mee ?

hedoejemeeTweede project van Muziek Speciaal: Hé, doe je mee?
Boek met 20 uitgewerkte eenvoudige lessen (waarin kleurplaten die vrij gekopieerd mogen worden) voor groepsleerkrachten van onder- t/m bovenbouw in het Speciaal Onderwijs.
Met gratis CD waarop 20 nieuwe liedjes (mét karaoke-versies).
Ook geschikt voor regulier Basisonderwijs.

Medewerkers: cursisten en ex-cursisten van de consulentenopleiding: Erika Bijlsma, Marjolijn Daudt, Miranda Driessen, Paul Hermans, Patrick Meuldijk, Ronald Muller, Hans Notermanns, Wim Rooth, e.a.
De liedjes op de cd zijn gearrangeerd door niemand minder dan de vaste ‘muziekman’ van Lenette van Dongen: Martijn Breebaart!
Zang: Jomien Tissink en Ruben van Keken.
Klik hier om het boek te bestellen.

Bimmen

bimmenIn de afgelopen jaren is ‘bimmen’ een begrip geworden in het werkveld van professionals in de zorg en het onderwijs aan kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige – of een meervoudige beperking maar ook ouders zijn enthousiast! Deze enthousiaste reacties gaven mij de inspiratie om een tweede boek te schrijven. Hierin vind je mijn visie op en hoofddoelen van de bim-werkwijze en ga ik dieper in op bewustwording, communicatie en muziekbeleving. Ook krijg je een handvat om planmatig en ontwikkelingsgericht met bim te werken.
Daarnaast heb ik 12 nieuwe bim-activiteiten gemaakt die achterin dit boek te vinden zijn. Variatie in materialen en in muziekstijl zorgen weer voor een bijzondere muziekbeleving.
Het boek is te koop voor iedereen die de bim-basiscursus gevolgd heeft à € 29,50 vraag@bim-werkwijze.info

BIM-SHOP

Hartelijk welkom in de BIM-SHOP.

Je hebt de bim-basiscursus gevolgd en mogelijk de trainings- verdiepingsdag bim en je wil op je werk aan de slag. In de BIM-SHOP kun je de materialen en de essentiële oliën kopen die gebruikt worden bij de bim-activiteiten. Deze bim-activiteiten zijn tijdens de bim-basiscursus en de trainings- en verdiepingsdag bim geoefend. Vanaf januari 2016 zijn de materialen en essentiële oliën uit bim-boek 2 ook in de BIM-SHOP te koop.

Heel veel plezier met het bimmen.

Team BIM-SHOP
(Patrick Meuldijk)

Laad meer