Berichten van deze auteur

Anita Samplonius, speciaal onderwijs, EMB, autisme, dementie en NAH

Anita Samplonius is sinds juni 2018 werkzaam als muziekagoog.
De afgelopen 23 jaar werkzaam bij Heliomare Onderwijs als groepsleerkracht speciaal onderwijs, waarvan 10 jaar op Zml-school de Alk en nu al weer 12 jaar op mytylschool de Ruimte. Tijdens het werken heeft zij de Master Special Educational Needs en de opleiding Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor het speciaal onderwijs gevolgd.

Muziek was voor haar altijd erg belangrijk tijdens haar lessen. De laatste 5 jaren heeft ze voor meerdere groepen de muzieklessen verzorgd. Ze heeft de HBO-studie Muziekagogie gedaan om meer expertise te krijgen op het gebied van muziek. Deze studie heeft haar handvatten gegeven om muziek in te zetten als middel om bepaalde doelen te behalen bij verschillende doelgroepen.

Met 23 jaar ervaring in het speciaal onderwijs en de 3 post-hbo opleidingen is haar expertise met verschillende doelgroepen aanzienlijk vergroot. Deze expertise en mijn passie voor dit vak vind je terug in haar praktijk. Muziek maakt mogelijk!! www.anitasamplonius.nl

Müzik Ruhun Gıdasıdır, Yesim Saltik

‘Müzik Ruhun Gıdasıdır” (muziek voedt de ziel) is een muziektherapeutische liedbundel voor Turkse migranten met dementie. Het is een hulpmiddel dat ingezet kan worden door muziektherapeuten binnen de muziektherapie. Het repertoire is bespeelbaar op alle Westerse akkoordinstrumenten, zonder dat de traditionele Turkse klank van de volksliederen verloren gaat.

De samenstelling van de bundel is gebaseerd op beschikbare wetenschappelijke literatuur over de inzet van muziektherapie bij dementie, de inzet van muziektherapie binnen de Turkse geschiedenis en ervaringen vanuit de praktijk. 

https://www.dementie-winkel.nl/Müzik-Ruhun-Gidasidir.-Muziektherapeutische-liedbundel-voor-Turkse-migranten-met-dementie

de Muziekbank – Sandy Bruns

Door: Yolanda Hulscher

muziekbankRuim een jaar geleden werd ik benaderd door Rietveld studente Sandy Bruns, met de vraag of een door haar ontworpen Muziekbank voor mensen met dementie, mocht worden tentoongesteld op onze jaarlijkse Landelijke Studiedag in Alkmaar. Sandy studeerde af aan de Rietveld Academie en bedacht een combinatie tussen haar afstudeerproject en haar dementerende oma. De vaak onrustige, ‘plukkende’ en zoekende handen van haar oma zetten haar tot denken en Sandy bedacht hoe het zou zijn om dit plukken en zoeken te belonen met het kunnen aanraken van bijvoorbeeld een snaar. Lees verder

Keyboard en piano akkoordengids, Jake Jackson

Keyboard en piano akkoordengids
Auteur: Jake Jackson

Keyboard en piano akkoordengidsAkkoorden voor beginners en gevorderden. Geschikt voor alle stijlen zoals jazz , blues, rock, pop, country en klassiek.

Gitaarakkoordengids, Jake Jackson

Gitaarakkoordengids
Auteur: Jake Jackson

GitaarakkoordengidsAkkoorden voor beginners en gevorderden, voor elke speelstijl, makkelijk te hanteren en eenvoudig in gebruik.

Vastgelopen, J. Heijkoop

Vastgelopen
Auteur: J. Heijkoop

vastgelopenDe psycholoog Jacques Heijkoop geeft met dit belangrijke boek een nieuwe dimensie aan de behandeling van mensen niet een verstandelijke handicap die met ernstige problemen te maken hebben.

Net als ieder ander mens kunnen verstandelijk gehandicapten langdurig in de put raken, En net als ieder ander mens hebben ook zij behoefte aan begrip en bescherming. Ze kunnen vastlopen en komen dan in een isolement te staan. Hun opvoeders en begeleiders dreigen ook in dat isolement te raken. Onzekerheid, angst, zelfverwonding, agressie, dwanghandelingen, terugtrekken, stelen of ruziën; deze gedragswijzen dagen uit tot het toepassen van nieuwe mogelijkheden in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten met ernstig probleemgedrag. Nieuwe mogelijkheden die de gehandicapte op weg helpt om tot een groter gevoel van vertrouwen te komen in anderen èn in zichzelf.

Vastgelopen is een eigentijds boek. Duidelijke voorbeelden maken het voor iedereen toegankelijk. De theorie wordt tastbaar. Het is bedoeld als herkenning, handvat, inleiding of opstapje naar een beter begrip.

Wij zijn ons brein, Dick Swaab

Wij zijn ons brein  (Van baarmoeder tot alzheimer)
Auteur: Dick Swaab

wij zijn ons breinHet verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in “Wij zijn ons brein de mens” vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen voor het kind in de baarmoeder? Hoe zit het met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, hoe zijn homo- en heteroseksualiteit te verklaren en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapieën, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein.

Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.

Musicophilia, Oliver Sacks

Musicophilia (Over liedjes in je hoofd en andere muzikale hallucinaties)
Auteur: Oliver Sacks

Oliver sacksEen unieke mix van literaire en wetenschappelijke eruditie en nieuwsgierigheid….In Musicophilia laat Oliver Sacks ons kennismaken met mensen die hun muzikale vaardigheden zijn kwijtgeraakt en anderen die, paradoxaal genoeg, juist voor het eerst over muzikaliteit beschikken.

We ontmoeten mensen met het Williams-syndroom(hypermuzikaliteit), mensen die kleuren en vormen zien wanneer ze naar muziek luisteren en mensen die aan zo’n ernstig geheugenverlies lijden dat ze niets van hun
persoonlijke leven meer weten – behalve de muziek die er een rol in speelde. Oliver Sacks laat zien hoe muziek mensen kan drijven tot flauwtes, trances en beroertes.Maar muziek heeft ook de unieke kracht te kalmeren en ze wekt ideeën en gevoelens op. Muziek is een betere heelmeester en trooster dan wat ook: mensen met de
ziekte van Parkinson, het syndroom van Gilles de la Tourette, afasie, Alzheimer en
andere neurologische aandoeningen ondervinden de heilzame werking van muziek,
zoals Sacks overtuigend laat zien in dit boek. Maar boven alles poneert Sacks in
Musicophilia het denkbeeld dat de mens niet alleen door zijn taalvermogen maar
even goed door zijn muzikaliteit uniek is.

Naast dit prachtige boek schreef Sacks nog vele andere boeken waaronder “De Man Die Zijn Vrouw Voor Een Hoed Hield” en “Ons muzikale brein”

Muziektherapie in de revalidatie, Madeleen de Bruijn

Muziektherapie in de revalidatie (Handboek voor de klinische praktijk)
Auteur: Madeleen de Bruijn

muziektherapie in de revalidatieIn deze publicatie wordt de muziektherapeutische praktijk in de revalidatie in Nederland en België beschreven. Klinische ontwikkelingen uit de diverse praktijken zijn hier toegevoegd, zoals de behandeling van motorische, cognitieve en spraak- en taalstoornissen bij volwassenen, chronische pijn, ernstige meervoudige beperkingen bij kinderen, kanker en muziekblessures. Nieuw is ook de aandacht voor de sterk toegenomen kennis over de werking van muziek op de hersenen en de consequenties daarvan voor de klinische praktijk. Met behulp van deze kennis zullen muziektherapeuten steeds beter in staat zijn de resultaten van hun muziektherapeutische interventies bij kinderen en volwassenen met wetenschappelijke onderzoeksresultaten te onderbouwen.

De ontwikkeling van speciaal ontworpen elektronische muziekinstrumenten en het gebruik van de computer met randapparatuur en software heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ook zijn de mogelijkheden van aanpassingen aan muziekinstrumenten nog verder uitgebreid. 

Methodisch werken – Handboek muziektherapie, H Smeijsters

Methodisch werken – Handboek muziektherapie 
Auteur: H Smeijsters

methodisch werkenDit boek geeft een uitgebreid en deskundig overzicht wat in Nederland op het gebied van de muziektherapie bestaat. Specialisten behandelen verschillende methoden, te gebruiken voor verschillende cliënten/doelgroepen. De inhoud handelt over muziektherapie in de kinderpsychiatrie, in het kinderdagverblijf, voor verstandelijk gehandicapten en bij de revalidatie, muziektherapie bij dove kinderen. Verder geven enkele artikelen informatie over de methode, de indicaties, de doelstellingen en de technieken van muziektherapie en het onderzoek t.b.v. een meer wetenschappelijke benadering. Het boek voorziet in een behoefte voor hen, die muziek als middel gebruiken in de hulpverlening, als om hulpverleners kennis te geven van de uitingsvormen van deze therapeutische methode, die een helende en genezende werking heeft. Een goed literatuuroverzicht completeert dit uitstekende boek.Sinds de verschijning van de eerste editie van het Handboek muziektherapie in 1995 hebben de ontwikkelingen op dit vakgebied elkaar in hoog tempo opgevolgd. Zowel nationaal als internationaal zijn er veel nieuwe praktische en theoretische inzichten ontstaan. Dat heeft geleid tot deze geheel vernieuwde editie van het Handboek muziektherapie.
Verscheidene muziektherapeuten, ieder met een specialisatie op het gebied van een bepaalde stoornis of binnen een bepaald werkveld, hebben aan het boek meegewerkt. Deze gebundelde kennis zorgt ervoor dat het Handboek muziektherapie een goed overzicht van theorie, praktijken onderzoek biedt.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel I bevat het model van indicatiestelling, gaat in op verschillende vormen van onderzoek en multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en geeft een overzicht van theoretische modellen. Deel II heeft betrekking op de methodische kant van de indicatiestelling en bevat hoofdstukken over onder meer receptieve en actieve muziektherapie, doelen en werkvormen. Deel III, ten slotte, vormt de kern van het boek. De eerder behandelde theorie wordt hierin op de praktijk afgestemd. Aan de hand van cases die zijn ontleend aan de eigen praktijk van de auteurs, wordt telkens één stoornis, probleemgebied of werkveld centraal gesteld.
Door de koppeling van een gedegen theoretisch kader en instructieve praktijkvoorbeelden is het Handboek muziektherapie onmisbaar als basisboek voor studenten die een opleiding tot muziektherapeut volgen. Daarnaast is het boek bijzonder goed bruikbaar als naslagwerk voor hen die reeds als muziektherapeut werkzaam zijn.
Bij dit boek hoort een cd met muziekfragmenten.

Laad meer