Werkvelden Muziekwerkers

 • Medische kinderdagverblijven
 • Kinderbescherming & Jeugdzorg
 • Speciaal onderwijs
 • Verstandelijk Gehandicaptenzorg
 • Revalidatiecentra
 • Dagbesteding voor mensen met NAH
 • Chronische psychiatrie
 • Geriatrische instituten en verpleegtehuizen
 • Verslavingszorg
 • Justitiële instellingen
 • Asielzoekers centra & Vluchtelingenwerk
 • Muziekscholen met aanbod voor mensen met een beperking
 • Culturele Centra
 • Stichtingen die muziek als middel aanbieden
 • Eigen praktijk (ZZP, PGB)