Stichting Music Develops

De stichting Music Develops  heeft als doel:Het stimuleren van de ontwikkeling van mensen door gebruik te maken van muziek enhet verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door voorlichting, projecten, trainingen, cursussen en workshops die betrekking hebben op omschreven doel aan onderwijsinstellingen, zorginstellingen en dienstverlening en particulieren.

Website: https://musicdevelops.com/