Studiedag 2011, verslag Workshop Muziek ook voor jou

Gastdocent: Eric Schulp
Verslag: Fienie Gerekink

Eric Schulp is muziekdocent voor mensen met een beperking. Zijn uitgangspunt is dat iedereen, met of zonder beperking, recht heeft op muziekonderwijs. De beperking en de financiële positie mogen geen belemmering zijn. In zijn workshop vertelde Eric ons hoe hij dit mogelijk probeert te maken en was hij ook nieuwsgierig naar onze ervaringen. Dat brengt hem (en ons) weer verder in de ontwikkeling van muziekonderwijs voor speciale doelgroepen.

Eric ́s werk stoelt momenteel op de volgende drie “pilaren”:

 1. MUZIEK OOK VOOR JOU, www.muziekookvoorjou.nl
  Eric heeft de stichting „Muziek ook voor jou‟ opgericht als platform voor vraag en aanbod van muziekonderwijs voor mensen met een beperking. Vorig jaar is de website de lucht in gegaan. Muziekdocenten (en –therapeuten) kunnen zich met hun profiel op de website laten zetten en potentiële cliënten kunnen een docent vinden bij hun in de buurt. Er staan filmpjes op de website en er is een agenda en een forum.
 2. ART MOBILE, www.art-mobile.nl
  Art Mobile is een stichting die muziekonderwijs aan huis biedt voor mensen met een beperking. De docenten hebben vaak een muziektherapeutische achtergrond. Naast muziek wordt er ook les gegeven in dans, beeldend en foto/video/animatie.
 3. HET KOORENHUIS, www.koorenhuis.nl
  Het Koorenhuis is het kunstencentrum van Den Haag. Eric is op dit centrum projectmanager voor speciale doelgroepen. Alle kunstdisciplines worden aangeboden voor mensen met een beperking (nu 120 leerlingen). Hij doet de intake van de leerlingen en begeleidt de docenten. De vraag naar muziek is het grootst en is voor mensen met een beperking heel goed mogelijk. Maar de voorwaarden moeten wel aanwezig zijn: op directieniveau (beleidsplan), in de vorm van een coördinator, het juiste docentenprofiel, financiering en aanpassing van het gebouw.

Voor aangepast instrumentarium is er contact met de Leidse Instrumentenmakers School (http://www.lis.nl). De leerlingen maken instrumenten “op maat”. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven als Choroi (www.choroi.nl) en Barry Emons (www.barryemons.nl).

Aan de hand van een aantal stellingen van Eric over muziek(onderwijs) voor mensen met een handicap kwam een gesprek met discussie op gang over o.a. de volgende punten:

 • Wil je mensen met een beperking niet discrimineren en de gelegenheid bieden om muziekonderwijs te volgen dan moet je zorgen dat je school en docenten aan de juiste voorwaarden voldoen. Zo was het in eerste instantie niet gemakkelijk om mensen met een psychiatrische beperking les te geven. Door een samenwerkingsverband aan te gaan met Stichting Reakt (dagbesteding psychiatrie) is het toch gelukt om een aantal mensen te verwelkomen in het reguliere aanbod en ook om een cursus “op maat” aan te bieden.

Een goed voorbeeld van een kunstencentrum dat ook cursussen verzorgd voor mensen met een beperking is Wherelant in Purmerend (www.wherelant.nl). Daar kunnen mensen met een beperking dagbesteding (beeldend) volgen begeleidt door vakmensen uit de zorg en de kunsten.

 • De kosten van het onderwijs zijn altijd een probleem. De centra voor de kunsten moeten volgens Eric meer van hun subsidie aan deze doelgroepen gaan besteden. En Eric is actief in het fondsenwerven om zo de vaak dure individuele lessen goedkoper te maken voor particulieren. In België is er het “armoedefonds” met een 80 (fonds)-20 (cliënt) % regeling. Een fonds, dat individuele aanvragen behandeld bestaat niet of nauwelijks in Nederland. De Kunstfactor is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden in Nederland zouden kunnen zijn. Ben je op zoek naar fondsen denk aan het Jeugdcultuurfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Denk ook aan het bedrijfsleven of Rotaryclubs vooral als je structurele financiële steun wilt. Wees voorzichtig met financiering door PGB omdat muziekbegeleiding niet altijd vergoed wordt!

Links:

Stichting Papageno
Kunstfactor (landelijk sectorinstituut amateurkunst)
Onderzoek “Kunstinclusief” van de Hogescholen Utrecht/Arnhem en Nijmegen