Studiedag 2011, verslag Workshop Luistertherapie Tomatis

Door: Be Meiborg (klinisch psycholoog en pianodocent conservatorium geeft nu de Tomatistherapie aan kinderen met autisme en andere problemen) 
Verslag door: Yntske Zijlstra

De workshop werd door ongeveer 12 mensen gevolgd in de ochtend en 10 deelnemers in de middag en was een mix van theorie en vragen over hoe de praktijk eruit ziet van deze therapievorm.

Theorie:
Josef Vervoort heeft de TOMATIS therapie ontwikkeld in Nederland. De Audiologische censuur die men zelf toepast is het uitgangspunt van het Tomatismodel. Het model kent 3 wetten cq constateringen.

  1. De stem bevat alleen de frequenties van de boventonen die het oor waarnemen.
  2. De stem neemt af naarmate men minder hoort van zichzelf. Depressieve mensen gebruiken minder stemgeluid. De stem heeft een relatie met hoe je je voelt. Je hoort meer als je je beter voelt of je kunt mensen meer laten horen door ze bloot te stellen aan een breed klankspectrum.
  3. Door meer gericht te gaan luisteren kan men zijn stem beter gebruiken en kan men weer meer in evenwicht komen.
    De tomatistherapie heeft ook een duidelijk diagnostisch element in zich doordat er met testen middels het gehoor en luisteren ingeschat kan worden waar de problemen zich bevinden.

Therapie:
In de therapie wordt geluisterd naar gefilterde muziek van boven de 8000 herz, met een speciale koptelefoon die ook op het bot van je hoofd meegeleidt en dus niet alleen via de oren gaat. Dit konden we ook ervaren in de workshop. Het is een heel hoge drizzel van piepende geluiden wat je hoort zonder dat je dit kunt herleiden tot iets van muziek.

Waarom deze filtering?:
Boven 8000 herz dat is wat de foetus hoort in de baarmoeder, dus dat is het eerste geluid waarmee men geconfronteerd wordt in het leven omdat het gehoor het eerste is wat ontwikkeld is van de foetus.

Patiënten hebben auditieve gewoontes opgebouwd en in de therapie gaat men terug naar het oorspronkelijke geluid wat gestart is in de baarmoeder. Je gaat terug naar de tijd waarin je nog niets opgebouwd had en binnen de therapie bouw je opnieuw je auditieve gedragspatroon weer op. Je daalt dus af en bouwt weer op en probeert bij het opbouwen het auditieve gedragspatroon te beïnvloeden. Men neemt de stem op van moeder en filtert deze ook boven de 8000 herz en gebruikt dit binnen de therapie. Het auditieve perspectief met moeder kan opnieuw opgebouwd worden op deze manier. Dat is door je auditieve conditionering opgebouwd en verankerd in je gebruik van je klank en de sociale interactionele implicaties gegroeid. Wat zijn de auditieve gewoontes van iemand en hoe uit zich dat bij een ieder.

Het is een therapievorm die heel interessant is maar wel scholing en ervaring vereist om te kunnen begrijpen wat er niet goed gaat met iemand en hoe je de filtering van de muziek kunt begrijpen in het kader van gedrag en uitleggen. Ook technisch vereist het kennis van de apparatuur die je moet gebruiken om de therapievorm aan te kunnen bieden. Be Meiborg was er duidelijk heel enthousiast over en kon er ook bevlogen en met veel kennis over vertellen.

Yntske Zijlstra