Methodisch werken – Handboek muziektherapie, H Smeijsters

Methodisch werken – Handboek muziektherapie 
Auteur: H Smeijsters

methodisch werkenDit boek geeft een uitgebreid en deskundig overzicht wat in Nederland op het gebied van de muziektherapie bestaat. Specialisten behandelen verschillende methoden, te gebruiken voor verschillende cliënten/doelgroepen. De inhoud handelt over muziektherapie in de kinderpsychiatrie, in het kinderdagverblijf, voor verstandelijk gehandicapten en bij de revalidatie, muziektherapie bij dove kinderen. Verder geven enkele artikelen informatie over de methode, de indicaties, de doelstellingen en de technieken van muziektherapie en het onderzoek t.b.v. een meer wetenschappelijke benadering. Het boek voorziet in een behoefte voor hen, die muziek als middel gebruiken in de hulpverlening, als om hulpverleners kennis te geven van de uitingsvormen van deze therapeutische methode, die een helende en genezende werking heeft. Een goed literatuuroverzicht completeert dit uitstekende boek.Sinds de verschijning van de eerste editie van het Handboek muziektherapie in 1995 hebben de ontwikkelingen op dit vakgebied elkaar in hoog tempo opgevolgd. Zowel nationaal als internationaal zijn er veel nieuwe praktische en theoretische inzichten ontstaan. Dat heeft geleid tot deze geheel vernieuwde editie van het Handboek muziektherapie.
Verscheidene muziektherapeuten, ieder met een specialisatie op het gebied van een bepaalde stoornis of binnen een bepaald werkveld, hebben aan het boek meegewerkt. Deze gebundelde kennis zorgt ervoor dat het Handboek muziektherapie een goed overzicht van theorie, praktijken onderzoek biedt.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel I bevat het model van indicatiestelling, gaat in op verschillende vormen van onderzoek en multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en geeft een overzicht van theoretische modellen. Deel II heeft betrekking op de methodische kant van de indicatiestelling en bevat hoofdstukken over onder meer receptieve en actieve muziektherapie, doelen en werkvormen. Deel III, ten slotte, vormt de kern van het boek. De eerder behandelde theorie wordt hierin op de praktijk afgestemd. Aan de hand van cases die zijn ontleend aan de eigen praktijk van de auteurs, wordt telkens één stoornis, probleemgebied of werkveld centraal gesteld.
Door de koppeling van een gedegen theoretisch kader en instructieve praktijkvoorbeelden is het Handboek muziektherapie onmisbaar als basisboek voor studenten die een opleiding tot muziektherapeut volgen. Daarnaast is het boek bijzonder goed bruikbaar als naslagwerk voor hen die reeds als muziektherapeut werkzaam zijn.
Bij dit boek hoort een cd met muziekfragmenten.