Terug naar Bestuur

Ondersteuning & Advies Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door collega’s die waar nodig mee denken en het vak van muziekwerker verder ontwikkelen. Hiervoor kunnen tussentijds werkgroepen worden opgericht.


Remi Adriaansz

Muziektherapeut, oprichter en opleidingscoördinator van voorheen de Leergang OMB, nu de huidige opleiding Muziekagogie. De grondlegger van het gedachtengoed OMB. Daarnaast advies en ondersteuning bestuur.

“Sinds 1978 ben ik werkzaam als muziektherapeut en muziekagoog, met name bij verstandelijk beperkten, in de ouderenzorg en ouderenrevalidatie. Daar ontdekte ik de meerwaarde van muziek op het gebied van contact, communicatie, expressie en ontspanning. Muziek kan als middel in meerdere vormen gehanteerd worden dan alleen als muziektherapie. Ik heb me daarom ook altijd sterk gemaakt voor muziekactiviteiten en muziekagogie. Tussen 2008 en 2012 was ik mede grondlegger van en docent aan de studie Verkorte Route Muziektherapie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Van 1990 tot 2015 ben ik verbonden geweest aan de Leergang Orthoagogische Muziekbegeleiding van Hogeschool Inholland te Alkmaar. Vanaf september 2015 is deze leergang gecontinueerd als opleiding Muziekagogie door de Stichting Muziekenz.org. Medio 2015 startte ik mijn eigen praktijk. Naast muziektherapie en SMTA (combinatiebehandeling muziek en logopedie) geef ik regelmatig workshops, trainingen en cursussen over het gebruik van muziek als middel. ”


Yolanda Hulscher

Gastdocent in het vak profileren en muzikale werk- en spelvormen. Auteur van het handboek muziekagogie “Werken in de muziek met het hart, de handen en het hoofd”

Yolanda Hulscher“Oorspronkelijk ben ik opgeleid in 1986 tot ziekenverzorgende en aansluitend als clientbegeleider in de zorg voor mensen met een beperking. Na het behalen van mijn OMB diploma werk sinds 2000 als muziekagoog op diverse Dagcentra voor een grote instelling in de regio Noord Holland Noord.

Mijn werkveld is breed, ik werk met clienten met een verstandelijke beperking op alle niveaus en met clienten met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) waarbij ik samen met een logopedist de SMTA aanbiedt (SpraakMuziekTherapie voor clienten met een Afasie en/of verbale apraxie) Onlangs heb ik een muziekgroep afasie in het leven geroepen en zijn we bezig met de oprichting van een Afasiecentrum. Daarnaast begeleid ik een MuziekTheatergroep(VG), die jaarlijks voorstellingen maakt voor peuters en kleuters en werk ik individueel met vastgelopen clienten.

Omdat ik veelal solistisch werk en een verscheidenheid aan client-groepen tref binnen mijn werk, vind ik het belangrijk om ervaringen te delen. Steeds te blijven leren van elkaar, af te stemmen en te vernieuwen. Door de Stichting Muziekenz.org hoop ik dat we elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en beter kennis kunnen uitwisselen.”


Rob de Jong
Docent muzikale vaardigheden bij de opleiding Muziekagogie, tevens docent van de module Koordirectie & Muzikaal leiderschap. Daarnaast advies en ondersteuning bestuur.

Rob de Jong“Mijn passie voor muziek in de zorg is er al vanaf mijn elfde, toen ik als vrijwilliger muziek ging maken voor en met verstandelijk beperkten. Een logisch gevolg daarvan was de opleiding tot Z-verpleegkundige, waarna ik al snel in de activiteitensector terecht kwam. Uiteindelijk als hoofd activiteitenbegeleiding voor meervoudig complex gehandicapten en muziektherapie. Er was weinig voor nodig om mij te overtuigen van de ‘kracht van muziek’ als communicatiemiddel juist bij deze doelgroep. Inmiddels ben ik directeur van een internationale muziekorganisatie, bestuurslid van o.a. de Nederlandse Raad voor Muziek en de CNV-Kunstenbond en geef ik workshops op het gebied van (band)coaching en muzikaal leiderschap. Als docent muzikale vaardigheden ben ik verbonden aan de Leergang Orthoagogische Muziekbegeleiding en heb ik een adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van het bestuur van Stichting Muziekenz.org.”


Melissa Maijenburg

Muziektherapeut en muziekagoog in de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Beheerder van de database van de stichting

Melissa Maijenburg“Ik ben in 2000 afgestudeerd als muziektherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Na voltooiing van mijn studie heb ik eerst drie jaar in Amerika gewerkt, waarvan twee jaar als muziektherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Na een lange omweg in de zorg en een verhuizing terug naar Nederland, ben ik sinds 2009 weer werkzaam in mijn ‘oude vak’. Ik werk momenteel met veel plezier als muziektherapeut en muziekagoog bij Prinsenstichting in Purmerend met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In 2015 heb ik een studie ‘sensorische informatieverwerking’ afgerond. De theorie die ik hier heb geleerd, pas ik nu met veel plezier toe in het (muzikale) contact met cliënten. Vooral de auditieve prikkelverwerking is een interessant onderwerp in ons vak. Hierover valt nog veel te leren en ik stimuleer dan ook iedereen om de sensorische informatieverwerking van cliënten in kaart te laten brengen. Vooral bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag zullen dan heel veel puzzelstukjes op z’n plek vallen.

Ik vind het zeer belangrijk om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen binnen ons vak. Daarnaast blijkt er nog steeds behoefte te zijn aan duidelijke definiëring en professionalisering binnen het werkveld. Door het beheren van de database van de stichting kan ik zowel mijn behoefte aan orde en structuur als de liefde voor mijn vak kwijt!


Sander de Zwart

Websitebeheerder stichting Muziekenz.org

Sander de ZwartMijn grote interesse voor muziek begon al vroeg als vrijwilliger bij de lokale radio omroep. Het mooie van de emotie die muziek bij mensen los maakt en wat het met je kan doen, hebben me verder geholpen om hiervan mijn beroep te maken bij verschillende landelijke radio stations.

Daarnaast vind ik de technische kant van internet en website beheer zeer interessant. Sinds ik de website van de stichting beheer is het fantastisch om te zien wat je allemaal met muziek kunt en wat je er mee kunt bereiken.

Al voel ik me soms een ‘vreemde eend in de bijt’  tussen alle muziekwerkers is het er leuk om samen met iedereen binnen de stichting deze website te beheren.


Denise Heins

Afstuderend muziekagoog, ondersteuning online profilering van de stichting, beheerder Facebookpagina.

Denise HeinsIk werk als muziekagoog met mensen met dementie op een aantal psychogeriatrische afdelingen in Den Bosch, en betrek mantelzorgers bij het proces. Ik onderzoek momenteel hoe mantelzorgers via muziek praktisch ondersteund kunnen worden in het maken van prettig, voldoening gevend, contact met hun dementerende partner/familielid, om hiermee de mantelzorger te ontlasten van zorgdruk zónder uit contact te hoeven gaan. Daarnaast ben ik wekelijks als jazz-barpianist/zangeres te vinden in een sociaal eetcafe dat eenzaamheid onder ouderen wil helpen verminderen, geef ik pianoles, en werk ik als zelfstandig portret- en bruiloftsfotograaf. Ik geniet met volle teugen van muziek en, in een voor mij nog vrij nieuwe wereld, van de zo zichtbare positieve effecten van muziekagogie/muziektherapie. Omdat ik graag deze effecten aan een breder publiek zichtbaar wil helpen maken, ondersteun ik de stichting in het meedenken, en beheer ik de Facebookpagina ter vergroting van het online netwerk van muziekwerkers.