Terug naar Homepage

Bestuur

Bob Martens

Voorzitter van de stichting Muziekenz.org

Bob Martens“Ik studeerde slagwerk en orkestdirectie en was van 1973 tot 2012 werkzaam als hoofdvakleraar slagwerk aan de MPA te Alkmaar dat vervolgens Conservatorium Alkmaar werd. Daarnaast ben ik vele jaren voorzitter van de medezeggenschapsraad geweest. Sinds maart 2012 ben ik vervroegd met pensioen gegaan. Ook ben ik voorzitter van de Stichting Muzisch Spoor welke projecten ontwikkeld voor ouderen waarbij muziek en bewegen een hoofdrol spelen. Muziek is naar mijn mening zeer belangrijk, altijd ergens aanwezig, op de voorgrond of juist op de achtergrond. Muziek beleven/ervaren, actief of passief houdt de geest scherp en geeft je altijd een gevoel van welbehagen. Dit was mede de reden om samen met een oud collega MPA21(het digitale conservatorium) op te richten. Het opleiden van nieuw muzikaal kader is volgens ons heel belangrijk.”


Yntske Zijlstra

Penningmeester en mailbox  beheerder Stichting Muziekenz.org.
Tevens docent methodiek aan de leergang Muziekagogie.

Yntske Zijlstra“Na mijn opleiding als psychiatrisch verpleegkundige heb ik muziektherapie gestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede (1991).Mijn werkervaring ligt vooral binnen de reguliere psychiatrie (zowel opnamegroepen als behandelgroepen). Na 10 jaar als muziektherapeut te hebben gewerkt heb ik mij ontwikkeld tot leidinggevende en adviseur. In 2008 heb ik mijn MBA gehaald en in 2015 modulen informatiemanagement voltooid bij de NCOI en werk ik als bestuurssecretaris en informatiemanager in GGZ NHN. Mijn inzet voor de Stichting Muziekenz.org wordt gedreven door het belang dat ik hecht aan ondersteuning van muziekwerkers in de zorg bij hun profilering in het werkveld. Muziekagogie is een noodzakelijke toevoeging in het aanbod die voor een hele brede doelgroep inzetbaar is, naast het psychotherapeutische aanbod, om het welzijn van mensen te verbeteren en te bevorderen”.