Category: Opties voor workshops/modules

Senso Motorische Integratie

Muziek via alle zintuigen.

Senso Motorische IntegratieIn deze module wordt ingegaan op de zeven verschillende zintuigen die in het lichaam samenwerken. Tast, smaak, reuk, gehoor, zicht, evenwicht en de dieptezintuigen ontwikkelen vaak trager of zelfs anders bij deelnemers met een stoornis binnen het a
utistisch spectrum. Deze diepdoordringende ontwikkelingsstoornis kan veel problemen met zich meebrengen. Michiel probeert in kaart te brengen in welke verschillende zintuigsystemen het probleem plaatsvind. Vervolgens bedenkt hij hoe hiermee om gegaan kan worden om het ontwikkelen van dat bepaalde zintuigsysteem op gang te helpen, zodat het kan samenwerken met de andere zintuigen.

Michiel Eeltink heeft de opleiding OMB gedaan en werkt sinds 2000 als muziekleerkracht en OMB-er in et ZML-onderwijs. In zijn scriptie (In zeven sloten tegelijk) kunt u lezen hoe hij te werk is gegaan in zijn praktijk met behulp van een theorie uit de fysiotherapie: Senso-Motorische Integratie. De module is praktisch ingevuld en laat de deelnemers aan de praktijk ondervinden hoe muziek zijn werk doet om zijn vaak moeilijk communicerende doelgroep tot ontwikkeling te laten komen en contact te laten maken.

Er wordt van de student verwacht dat hij of zij zelf met deze doelgroep en de opdrachten uit de module aan het werk gaat in de praktijk.

Er is een minimum van 6 deelnemers gesteld en een maximum van 15 deelnemers.

De module Sensomotorische integratie is positief  beoordeeld  en geaccrediteerd door de SRVB voor 1 punt per dagdeel (dagdeel = 4uur).

Koordirectie en Muzikaal Leiderschap

In deze workshop komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • SlagtechniekKoordirectie en Muzikaal Leiderschap
  • voorbereiding
  • achtergronden en uitgangspunten
  • aanleermethodes
  • repetitie- en uitvoeringspraktijk
  • en omgaan met kritiek aan de hand van luisterattitudes.

Verdere invulling wordt afgestemd met de deelnemers. De lessen kenmerken zich door een mix van theorie en vooral veel praktijk met reflectie.

De docent is directeur van een internationale, professionele koororganisatie. Hij is dirigent, toetsenist, coach, componist, arrangeur en tekstschrijver en zeer ervaren in het trainen van (nieuwe) muzikaal leiders.

De deelnemer geeft in de eigen praktijk leiding aan een ensemble (zanggroep, band, muziekgroep) of is van plan dit te gaan doen. De deelnemer kan notenlezen, bespeelt een instrument of zingt en is in het bezit van het Tipboek Muziek op Papier.
Studiebelasting: ca 18 uur, verdeeld over verschillende data. Het is niet mogelijk slechts een gedeelte van de module te volgen.
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15.

P bone

Mark Boonstra is professioneel bastrombonist bij Philharmonie Zuid-Nederland en het New Trombone Collective.

Hij heeft een eigen lespraktijk voor trombonisten van jong tot oud. Hij geeft didactische lessen aan het Codarts conservatorium in Rotterdam en geeft hoofdvaklessen aan het Fontys conservatorium in Tilburg.

Sinds het Internationaal Trombone Festival, Slide Factory 2013, trekt hij door het gehele land als mr pBone. Zijn missie: de kinderen en ouders laten ervaren hoe leuk het is samen muziek te maken. Zonder muziek, geen feest!

Tijdens de muziekworkshops ga je aan de slag met de pBone. Een felgekleurde plastic trombone. Hoe zit het met ademhalen? Hoe zet je de trombone in elkaar? En vooral; hoe krijg je een goed geluid uit het instrument? Het komt allemaal aan de orde onder de energieke leiding van Mr pBone

Samenspelen, verschillende ritmes, dynamiek en toonhoogte. De workshops resulteren in een swingend optreden waarbij alle deelnemers samen trombone spelen. Succes verzekerd.

Het gaat in het onderwijs niet alleen om taal en rekenen. Cultuureducatie is minstens zo belangrijk. Zo draagt muziek bij aan een goede sfeer op school maar ook aan taalontwikkeling, het concentratievermogen en de zelfstandigheid van leerlingen.

Trombone spelen is beweging, je grote motoriek wordt ontwikkeld;

je leert naar elkaar te luisteren, je gehoor en geheugen worden getraind;

en muziek maken is expressie en creativiteit; de fantasie wordt gestimuleerd.

Tijdens het PBONE Kids project leren kinderen vanaf groep 4 spelen op echte instrumenten. Dat motiveert. De kleine succesjes (ja, ik krijg er geluid uit!) maken de kinderen zelfverzekerder. En het uiteindelijke resultaat is een spetterend optreden. Dé kans voor de leerlingen om even te stralen op een podium en zich echt artiest te voelen.

P Bone in Zorg & Onderwijs

Je kunt de P Bone dus integreren in je werk als muziekdocent, maar ook als muziekagoog/muziektherapeut. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de zorg voor mensen met een beperking zou je dit instrument kunnen toevoegen aan je rugzak met instrumenten.