Berichten van deze auteur

Stichting Music Develops

De stichting Music Develops  heeft als doel:Het stimuleren van de ontwikkeling van mensen door gebruik te maken van muziek enhet verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door voorlichting, projecten, trainingen, cursussen en workshops die betrekking hebben op omschreven doel aan onderwijsinstellingen, zorginstellingen en dienstverlening en particulieren.

Website: https://musicdevelops.com/

Anita Samplonius, speciaal onderwijs, EMB, autisme, dementie en NAH

Anita Samplonius is sinds juni 2018 werkzaam als muziekagoog.
De afgelopen 23 jaar werkzaam bij Heliomare Onderwijs als groepsleerkracht speciaal onderwijs, waarvan 10 jaar op Zml-school de Alk en nu al weer 12 jaar op mytylschool de Ruimte. Tijdens het werken heeft zij de Master Special Educational Needs en de opleiding Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor het speciaal onderwijs gevolgd.

Muziek was voor haar altijd erg belangrijk tijdens haar lessen. De laatste 5 jaren heeft ze voor meerdere groepen de muzieklessen verzorgd. Ze heeft de HBO-studie Muziekagogie gedaan om meer expertise te krijgen op het gebied van muziek. Deze studie heeft haar handvatten gegeven om muziek in te zetten als middel om bepaalde doelen te behalen bij verschillende doelgroepen.

Met 23 jaar ervaring in het speciaal onderwijs en de 3 post-hbo opleidingen is haar expertise met verschillende doelgroepen aanzienlijk vergroot. Deze expertise en mijn passie voor dit vak vind je terug in haar praktijk. Muziek maakt mogelijk!! www.anitasamplonius.nl

Müzik Ruhun Gıdasıdır, Yesim Saltik

‘Müzik Ruhun Gıdasıdır” (muziek voedt de ziel) is een muziektherapeutische liedbundel voor Turkse migranten met dementie. Het is een hulpmiddel dat ingezet kan worden door muziektherapeuten binnen de muziektherapie. Het repertoire is bespeelbaar op alle Westerse akkoordinstrumenten, zonder dat de traditionele Turkse klank van de volksliederen verloren gaat.

De samenstelling van de bundel is gebaseerd op beschikbare wetenschappelijke literatuur over de inzet van muziektherapie bij dementie, de inzet van muziektherapie binnen de Turkse geschiedenis en ervaringen vanuit de praktijk. 

https://www.dementie-winkel.nl/Müzik-Ruhun-Gidasidir.-Muziektherapeutische-liedbundel-voor-Turkse-migranten-met-dementie

de Muziekbank – Sandy Bruns

Door: Yolanda Hulscher

muziekbankRuim een jaar geleden werd ik benaderd door Rietveld studente Sandy Bruns, met de vraag of een door haar ontworpen Muziekbank voor mensen met dementie, mocht worden tentoongesteld op onze jaarlijkse Landelijke Studiedag in Alkmaar. Sandy studeerde af aan de Rietveld Academie en bedacht een combinatie tussen haar afstudeerproject en haar dementerende oma. De vaak onrustige, ‘plukkende’ en zoekende handen van haar oma zetten haar tot denken en Sandy bedacht hoe het zou zijn om dit plukken en zoeken te belonen met het kunnen aanraken van bijvoorbeeld een snaar. Lees verder

Keyboard en piano akkoordengids, Jake Jackson

Keyboard en piano akkoordengids
Auteur: Jake Jackson

Keyboard en piano akkoordengidsAkkoorden voor beginners en gevorderden. Geschikt voor alle stijlen zoals jazz , blues, rock, pop, country en klassiek.

Gitaarakkoordengids, Jake Jackson

Gitaarakkoordengids
Auteur: Jake Jackson

GitaarakkoordengidsAkkoorden voor beginners en gevorderden, voor elke speelstijl, makkelijk te hanteren en eenvoudig in gebruik.

Vastgelopen, J. Heijkoop

Vastgelopen
Auteur: J. Heijkoop

vastgelopenDe psycholoog Jacques Heijkoop geeft met dit belangrijke boek een nieuwe dimensie aan de behandeling van mensen niet een verstandelijke handicap die met ernstige problemen te maken hebben.

Net als ieder ander mens kunnen verstandelijk gehandicapten langdurig in de put raken, En net als ieder ander mens hebben ook zij behoefte aan begrip en bescherming. Ze kunnen vastlopen en komen dan in een isolement te staan. Hun opvoeders en begeleiders dreigen ook in dat isolement te raken. Onzekerheid, angst, zelfverwonding, agressie, dwanghandelingen, terugtrekken, stelen of ruziën; deze gedragswijzen dagen uit tot het toepassen van nieuwe mogelijkheden in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten met ernstig probleemgedrag. Nieuwe mogelijkheden die de gehandicapte op weg helpt om tot een groter gevoel van vertrouwen te komen in anderen èn in zichzelf.

Vastgelopen is een eigentijds boek. Duidelijke voorbeelden maken het voor iedereen toegankelijk. De theorie wordt tastbaar. Het is bedoeld als herkenning, handvat, inleiding of opstapje naar een beter begrip.

Wij zijn ons brein, Dick Swaab

Wij zijn ons brein  (Van baarmoeder tot alzheimer)
Auteur: Dick Swaab

wij zijn ons breinHet verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in “Wij zijn ons brein de mens” vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen voor het kind in de baarmoeder? Hoe zit het met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, hoe zijn homo- en heteroseksualiteit te verklaren en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapieën, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein.

Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.

Musicophilia, Oliver Sacks

Musicophilia (Over liedjes in je hoofd en andere muzikale hallucinaties)
Auteur: Oliver Sacks

Oliver sacksEen unieke mix van literaire en wetenschappelijke eruditie en nieuwsgierigheid….In Musicophilia laat Oliver Sacks ons kennismaken met mensen die hun muzikale vaardigheden zijn kwijtgeraakt en anderen die, paradoxaal genoeg, juist voor het eerst over muzikaliteit beschikken.

We ontmoeten mensen met het Williams-syndroom(hypermuzikaliteit), mensen die kleuren en vormen zien wanneer ze naar muziek luisteren en mensen die aan zo’n ernstig geheugenverlies lijden dat ze niets van hun
persoonlijke leven meer weten – behalve de muziek die er een rol in speelde. Oliver Sacks laat zien hoe muziek mensen kan drijven tot flauwtes, trances en beroertes.Maar muziek heeft ook de unieke kracht te kalmeren en ze wekt ideeën en gevoelens op. Muziek is een betere heelmeester en trooster dan wat ook: mensen met de
ziekte van Parkinson, het syndroom van Gilles de la Tourette, afasie, Alzheimer en
andere neurologische aandoeningen ondervinden de heilzame werking van muziek,
zoals Sacks overtuigend laat zien in dit boek. Maar boven alles poneert Sacks in
Musicophilia het denkbeeld dat de mens niet alleen door zijn taalvermogen maar
even goed door zijn muzikaliteit uniek is.

Naast dit prachtige boek schreef Sacks nog vele andere boeken waaronder “De Man Die Zijn Vrouw Voor Een Hoed Hield” en “Ons muzikale brein”

Muziektherapie in de revalidatie, Madeleen de Bruijn

Muziektherapie in de revalidatie (Handboek voor de klinische praktijk)
Auteur: Madeleen de Bruijn

muziektherapie in de revalidatieIn deze publicatie wordt de muziektherapeutische praktijk in de revalidatie in Nederland en België beschreven. Klinische ontwikkelingen uit de diverse praktijken zijn hier toegevoegd, zoals de behandeling van motorische, cognitieve en spraak- en taalstoornissen bij volwassenen, chronische pijn, ernstige meervoudige beperkingen bij kinderen, kanker en muziekblessures. Nieuw is ook de aandacht voor de sterk toegenomen kennis over de werking van muziek op de hersenen en de consequenties daarvan voor de klinische praktijk. Met behulp van deze kennis zullen muziektherapeuten steeds beter in staat zijn de resultaten van hun muziektherapeutische interventies bij kinderen en volwassenen met wetenschappelijke onderzoeksresultaten te onderbouwen.

De ontwikkeling van speciaal ontworpen elektronische muziekinstrumenten en het gebruik van de computer met randapparatuur en software heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ook zijn de mogelijkheden van aanpassingen aan muziekinstrumenten nog verder uitgebreid. 

Laad meer